Vad är
OttebolsWebben?

Startsida
Tillbaka
OttebolsWebben är det första försöket att presentera Ottebol med omnejd på Internet.

Här ska det vara möjligt att:

presentera vår bygd och vad som händer där
publicera sin egen hemsida, till ett vettigt pris, och med en vettig adress
hitta länkar till sådant som kan vara av intresse för flera av oss