Månadens
gästskribent

Startsida
Tillbaka
Varje månad kommer någon med anknytning till bygden att skriva några rader här på OttebolsWebben. Det kan handla om smått eller stort, viktigt eller oviktigt.
Vill du själv bli en gästskribent så kontakta webmaster.

Gästskribent för maj månad är Sören Olsson från Kyrkebol.

Läs

Gästskribent för juni månad är Therese Schröder från Ottebol.

Läs
Gästskribent för november månad är Viktor Kolberg från Ottebol. Läs