Hur det började

Startsida
Tillbaka
Allting började på ett styrelsemöte i bygdeföreningen. "Borde vi inte ha en hemsida?", undrade någon. "Jo då", tyckte alla vi andra.

Alltså bestämdes att Ottebols Bygdeförening skulle ha en egen hemsida. Och då kunde ju även ungdomsgården Lasses Special också få en när vi ändå var i farten. Och så blev det flera som tyckte att en egen hemsida borde man nog ha.

Och så växte idén om en hemsida för bygdeföreningen till att bli en portal för hela Ottebol med omnejd.